Po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie pozostało w nas pragnienie, aby to doświadczenie radości Ewangelii przenieść w codzienność i w ten sposób nie tylko zmieniać rzeczywistość, ale także przygotowywać się do spotkania z papieżem Franciszkiem w 2019r. w Panamie. Robimy to w każdy czwarty wtorek miesiąca, modląc się, czytając papieskie orędzie, wymyślając i podejmując inicjatywy, które pozwoliłyby nam podzielić się z innymi wiarą i przygotować się technicznie do wyjazdu.

Naszym marzeniem jest, aby każda wspólnota mogła wysłać do Panamy choćby dwójkę przedstawicieli – reprezentantów naszej archidiecezji i równocześnie misjonarzy – osoby, które zawiozłyby innym naszą wiarę i nadzieję.

Diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży i prowadzącym wtorkowe spotkania jest ks. Mariusz Sobkowiak
Czas: 18:00 – 20:30

Spotkanie: 29 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży we Wrocławiu (jak większość diecezji w Polsce)

organizuje wyjazd do Panamy przy współpracy z Krajowym Duszpasterstwem Młodzieży.
Maksymalny koszt wyjazdu to 8500 PLN
(cena uzależniona m.in od:
– kursu dolara,
– ilości dni, które spędzimy na wyjeździe).
 
Koszt wyjazdu obejmuje:
Cena biletu – 6500 PLN
Pakiet pielgrzyma – 250 USD/225 USD
Polski pakiet – 100 PLN
Ubezpieczenie – 12,10 PLN za osobodzień
Dni w Diecezji – 50 USD
Transfer PTY – Colon, Chitre, Penonome – ok. 50 USD
Fundusz solidarnościowy – 10 USD
Termin wyjazdu:
Możliwe terminy wylotu z Warszawy do Panamy to:
   14/15/16 stycznia 2019 (uczestnictwo w Dniach w Diecezjach)
   21/22 stycznia 2019 (uczestnictwo tylko w Wydarzeniach Centralnych ŚDM)
Możliwe terminy powrotu z Panamy do Warszawy to:
   29/30 stycznia 2019
———————-

UWAGA WAŻNE!!!
Na obecnym etapie miejsca zostały wyczerpane. 

Zbieramy osoby na listę rezerwową.
pytania: sdm@archidiecezja.wroc.pl

 

Wpłaty na wyjazd należy dokonać na konto:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”.
ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław
PL 81 1600 1156 1841 2596 5000 0002
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika wyjazdu
(z dopiskiem) PANAMA 2019