Po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie pozostało w nas pragnienie, aby to doświadczenie radości Ewangelii przenieść w codzienność i w ten sposób nie tylko zmieniać rzeczywistość, ale także przygotowywać się do spotkania z papieżem Franciszkiem w 2019r. w Panamie. Robimy to w każdy czwarty wtorek miesiąca, modląc się, czytając papieskie orędzie, wymyślając i podejmując inicjatywy, które pozwoliłyby nam podzielić się z innymi wiarą i przygotować się technicznie do wyjazdu.

Naszym marzeniem jest, aby każda wspólnota mogła wysłać do Panamy choćby dwójkę przedstawicieli – reprezentantów naszej archidiecezji i równocześnie misjonarzy – osoby, które zawiozłyby innym naszą wiarę i nadzieję.

Diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży i prowadzącym wtorkowe spotkania jest ks. Mariusz Sobkowiak
Czas: 18:00 – 20:30

Terminy spotkań: 23 stycznia 2018 r., 27 lutego 2018 r., 27 marca 2018 r., 24 kwietnia 2018 r., 22 maja 2018 r.

pytania: sdm@archidiecezja.wroc.pl