Informacje o wydarzeniu

  • Na Słowo odbędzie się 23.02.2019 r. (sobota) w Hali Orbita – Wrocław, Wejherowska 34.
  • Czas spotkania: 9:00 – 18:00 – ważny jest udział w całym wydarzeniu
  • Hasło wydarzenia: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38) 
  • Cel wydarzenia: doświadczenie działania Słowa Bożego poprzez osobiste spotkanie z Ewangelią czytaną w Kościele i z Kościołem
  • Adresaci: młodzież 7 i 8 klas szkoły podstawowej, 3 klas gimnazjum, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Studenci i młodzież pracująca proszeni są o pomoc w przygotowaniu i organizacji spotkania.
  • Program wydarzenia: m.in. integracja prowadzona przez grupę Freak Frak, konferencja ks. Mirosława Malińskiego – “Maliny”, spotkanie w małych grupach, okazja do spowiedzi, adoracja, Eucharystia.
  • Udział w kosztach:  10 zł (posiłek oraz materiały dla uczestników) 

wolontariat
zapisy
przygotowania duchowe

W razie pytań
e-mail: naslowo@archidiecezja.wroc.pl