Ks. Abp: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Ks. Abp: Pokój z wami.
W: I z duchem Twoim.
Ks. Abp: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
W: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ks. Abp: Oto ja Służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa twego.
W: Zdrowaś Maryjo…
Ks. Abp: A Słowo Ciałem się stało.
W: I mieszkało między nami.
W: Zdrowaś Maryjo…
Ks. Abp: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Ks. Abp: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
Ks. Abp: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
Ks. Abp: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W. Teraz i na wieki.
Ks. Abp: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
Ks. Abp: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
W. Amen.

Aep: In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.
Aep. Pax vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Aep. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
R. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Aep. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
R. Ave, Maria, gratia plena…
Aep. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
R. Ave, Maria, gratia plena…
Aep. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Aep. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.
Aep: Dominus vobiscum.
R: Et cum spititu tuo.
Aep: Sit nomen Domini benedictum.
R. Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aep: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R: Qui fecit caelum et terram.
Aep: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
W. Amen.