Prośby św. Augustyna
Panie Jezu, niech poznam siebie, niech poznam Ciebie.
Niech niczego nie pragnę oprócz Ciebie.
Niech wstręt czuje do siebie, a kocham Ciebie.
Niech czynię wszystko ze względu na Ciebie.
Niech poniżam siebie, a wywyższam Ciebie.
Niech myślę tylko o Tobie.
Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.
Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od ciebie.
Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie.
Niech zawsze pragnę iść za Tobą.
Niech uciekam od siebie, a uciekam się do Ciebie,
Bym zasłużył na obronę przez Ciebie.
Niech się lękam o siebie, niech się lękam Ciebie.
Bym się znalazł między wybranymi przez Ciebie.
Niech nie ufam sobie, a ufność pokładam w Tobie.
Niech będę posłuszny przez wzgląd na Ciebie.
Niech moje serce lgnie tylko do Ciebie.
Niech będę ubogi z miłości do Ciebie.
Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.
Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie.
I na wieki radował się Tobą. Amen.

Modlitwa Księdza Jana Schneidera do Matki Bożej
O Maryjo Dziewico, z najwyższym uszanowaniem i pokorą spieszę i upadam w cieniu Twych stóp i pozdrawiam Cię jako Córkę Boga Ojca, jako Matkę Dziewiczą Syna Bożego, jako najczcigodniejszą Oblubienicę Ducha Świętego. Tobie dzisiaj składam w ofierze duszę moją i ciało moje, całe moje postępowanie, utrapienia, lęki i niedostatki, a także zakończenie mego życia. O przedziwna Matko, przygarnij mnie do serca Twego i nie odrzucaj niegodnych westchnień mego serca, oddal wszystkie niegodziwe pragnienia, abym bez przeszkód umocnił się we wierze, nadziei i miłości i otrzymał od Ciebie to wszystko, czego pragnie. Daj łaskawie to, o co proszę, jeśli to będzie na większą cześć i chwałę Twoją i kochanego Syna Twego. O Matko, racz wysłuchać moich błagalnych próśb, a wysłuchawszy pokrzep mnie przez Twoje niezmierzone pocieszenie, abym był godny Twojej łaski i mógł Cię kiedyś czcić i chwalić ze wszystkimi Świętymi na wieki wieków. Amen.