…Modlitwa Św. Jana Pawła II przy grobie Bł. Bernarda Lichtenberga
Boże, nasz Ojcze, Ty w Jezusie, Twoim Synu, przyjąłeś wszystkich ludzi jako swoje dzieci. On stał się bratem i przyjacielem wszystkich, zwłaszcza ubogich i wykluczonych. Racz spojrzeć na tych ludzi na całym świecie, którzy są pogardzani; na wszystkich, którzy muszą żyć w warunkach urągających ludzkiej godności. Twój sługa Bernhard Lichtenberg działał w tym mieście jako świadek wiary i miłości. Sam wiele wycierpiał, aby wspierać ludzi w ich fizycznej i duchowej nędzy. Narażając własną wolność i własne życie występował w obronie prześladowanych przez hitlerowski reżim, szczególnie w obronie Żydów. Prosimy Cię, Ojcze wszystkich ludzi, uwolnij świat od zła egoizmu i przemocy. Pomóż nam, naśladując Bernharda Lichtenberga, kochać ludzi tak, jak Ty ich kochasz: bezwarunkowo i bezgranicznie. Wysłuchaj naszej modlitwy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

… Modlitwą za Kościół św. Jana Pawła II
O, Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej misji. Niech się w tym celu stanie dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Spraw, aby nie brakowało „robotników w winnicy Pańskiej”.
Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna. Amen.

… za prześladowanych chrześcijan
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.