… do Św. Jadwigi Śląskiej:
LITANIA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Jadwigo, Patronko Śląska i Polski,
Święta Jadwigo, ozdobo Kościoła świętego,
Święta Jadwigo, niestrudzona apostołko królestwa Bożego, Święta Jadwigo, chwało stanu książęcego,
Święta Jadwigo, ogrodzie cnót chrześcijańskich,
Święta Jadwigo, wzorze poddanie się woli Bożej,
Święta Jadwigo, wzorze świętości,
Święta Jadwigo, splendorze czystości,
Święta Jadwigo, zwierciadło pobożności,
Święta Jadwigo, przykładzie cierpliwości,
Święta Jadwigo, nauczycielko pokory,
Święta Jadwigo, pociecho nasza,
Święta Jadwigo, wspomożycielko strapionych,
Święta Jadwigo, matko ubogich,
Święta Jadwigo, ucieczko opuszczonych,
Święta Jadwigo, troskliwa opiekunko podwładnych,
Święta Jadwigo, pocieszycielko wdów i sierot,
Święta Jadwigo, cudowna lekarko chorych,
Święta Jadwigo, wzorze pokutujących,
Święta Jadwigo, niestrudzona w trosce o godnych kapłanów, Święta Jadwigo, wspomożycielko zakonów,
Święta Jadwigo, przykładzie chrześcijańskich małżeństw,
Święta Jadwigo, wytrawna wychowawczyni swoich dzieci i wnuków,
Święta Jadwigo, prorokini przyszłych rzeczy,
Święta Jadwigo, orędowniczko pokoju, Święta Jadwigo, patronko pojednania i współpracy między narodami, módl się za nami.
Święta Jadwigo, patronko budowanych kościołów, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Jadwigo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem, starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa pięciu palców” wg Papieża Franciszka

Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires):

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.

2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.

3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.

4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.

5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.