K: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
K: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.

K. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti.
W. Amen.
K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.

CZYTANIE 2 Kor 4,7-15
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Oto Słowo Boże.

LITANIA ZA MŁODYCH
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – miserere nobis.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – ora pro nobis.
Święty Józefie,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Kazimierzu,
Święty Stanisławie Kostko,
Święta Urszulo Ledóchowska,
Święty Janie Bosco,
Święty Dominiku Savio,
Święta Mario Dominiko Mazzarello,
Święty Franciszku,
Święty Wincenty Palloti,
Święty Filipie Neri,
Święta Faustyno,
Święty Janie Pawle II
Bł. Karolino Kózkówno,
Bł. Chiaro Luce Badano,
Bł. Piotrze Frassatti,
Bł. Auguście Czartoryski,
Bł. Edmundzie Bojanowski,
Bł. Matko Tereso z Kalkuty,

Za młodych ufających Tobie, rogamus Te, Domine
Za młodych żyjących w czystości
Za młodych łaknących sprawiedliwości
Za młodych wolontariuszy poświęcających się dla innych
Za młodych oddanych synów i córki
Za młodych radośnie niosących Dobrą Nowinę
Za młodych będących świadkami wiary
Za młodych podejmujących trud pracy nad sobą

Za młodych zranionych przez rodziców, rogamus Te, Domine
Za młodych uzależnionych od alkoholu i narkotyków
Za młodych zniewolonych pornografią i innymi formami nieczystości
Za młodych zamkniętych w wirtualnym świecie,
Za młodych pozbawionych poczucia własnej wartości
Za młodych przebywających w zakładach odosobnienia
Za młodych pozbawionych rodzinnego ciepła i domu,
Za młodych pogrążonych w rozpaczy i smutku,

O pragnienie poszukiwania prawdy, rogamus Te, Domine
O odkrycie swego powołania i wierne wypełnianie go w życiu
O gorliwość modlitwy i wiary
O odkrywanie swej tożsamości kobiecej i męskiej
O rozwijanie pasji i pomnażanie swych talentów
O budowanie dojrzałych relacji
O dojrzałe dorastanie do miłości
O chęć głoszenia Ewangelii
O szczere odkrywanie Kościoła i znajdowanie w nim swego miejsca
O wytrwałość w pracy nad sobą

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dobrze znasz ludzkie serca i wiesz co dokonuje się w sercu młodego człowieka. Dziękuję Ci, że przychodząc na ziemię objawiłeś tajemnicę miłości Boga Ojca. Dziś pragnę Ci powierzyć młodzież z Archidiecezji Lubelskiej. Potrzebujemy Twej pomocy. Stawiaj na naszej drodze ludzi, którzy swym świadectwem umocnią nas w wierze, będą oparciem w chwilach prób i wątpliwości, pomogą wstać w chwilach upadków. Jeśli jest to już wyrazem naszej dojrzałości, niech taką postawę znajdą w nas ci, z którymi łączyć się będą nasze drogi. Przywołujemy opieki Maryi, którą pozostawiłeś nam jako naszą Matkę i od której możemy uczyć się dorastania do pięknej miłości. Niech otwieranie się na Ducha Świętego pozwoli nam odkrywać nasze powołania i wiernie je realizować w społeczności Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

K: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.
K: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W: Amen
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki

K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spititu tuo.
K. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
W. Amen.
K. Ite un pace.
W. Deo gratias.