Zdjęcia wykonali: Agnieszka Śmigla i Tomasz Wojtasiewicz