Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia:
pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością,
przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą
i budować naszą przyszłość z nadzieją.

Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie,
dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością.
Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos,
który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego.

Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze,
głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii.
Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego,
którego wszyscy pragniemy.

Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży,
spraw, aby Niedziela Młodych, do której się przygotowujemy,
była dla nas czasem prawdziwego spotkania z Tobą.

Matko Boża, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty:
“Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego” (Łk 1.38)

(zdjęcie: archiwum DwD)