Parlament Młodych – droga do spotkania
Od 19 do 21 października 2018 r. w Bardzie Śląskim przeżywaliśmy czwarte już spotkanie Parlamentu Młodych. Przybyli na nie przedstawiciele różnych wspólnot gromadzących młodych ludzi w archidiecezji wrocławskiej. Chcieliśmy wspólnie wypracować koncepcję przygotowań duchowych do spotkania młodych „Na Słowo” i Niedzieli Młodych oraz program Niedzieli Palmowej 2019. Czas, który razem spędziliśmy, był wypełniony od samego początku Bożą Obecnością. Koordynatorzy skupili się w pierwszej kolejności na zbudowaniu między nami więzi i stworzeniu jednej wspólnoty. Fundamentem był dla nas Chrystus, którego od samego początku odkrywaliśmy w Słowie Bożym. Bardzo cennym doświadczeniem było rozważanie Ewangelii oraz czytanie Jej na przeróżne sposoby tak, aby przemawiała w pełni do naszych serc. Staraliśmy się wejść w głębię Słowa, czytając fragment po fragmencie i przyglądając się poszczególnym wydarzeniom z Pisma. Niesamowite było dostrzeżenie tego, że Jezus, apostołowie oraz Maryja tak samo jak my odczuwali emocje oraz doświadczali ludzkich problemów. Spotkaliśmy się również z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i zawierzyliśmy Mu Parlament oraz naszą pracę.
Mówi się, że góry zbliżają ludzi. Tak było też w naszym przypadku. Wspólna wędrówka umożliwiła nam bliższe poznanie. W czasie drogi rozważaliśmy również Słowa Ewangelii. Po dotarciu na szczyt zagłębialiśmy się w Pismo oraz dzieliliśmy się nawzajem tym, co mówił do nas Bóg w czasie wędrówki. Ważnym spostrzeżeniem było to, że ludzki rozwój duchowy można porównać do wspinaczki. Jedni potrzebują więcej czasu, inni mniej. Jednak wszyscy jesteśmy ciągle w drodze i na każdym etapie wspiera nas Chrystus, który jest naszym wiernym Przyjacielem.
Bardzo przyjemnie było spędzić czas podczas wspólnego wieczoru, kiedy bawiliśmy się przy dźwiękach gitary, jednocześnie wielbiąc Boga, który otwierał nasze serca. Pozwoliło to nam dostrzec, że każdy z nas jest niesamowicie uzdolnioną indywidualnością i posiada wiele talentów, którymi mógłby wesprzeć tworzenie wspólnego dzieła. Panowała wśród nas atmosfera akceptacji i miłości.
Więź, która pomiędzy nami powstała, ułatwiła nam później wspólną pracę nad przygotowaniem spotkania młodych w Hali Orbita. W czasie warsztatowej pracy w grupach padło wiele genialnych pomysłów, które wkrótce zrealizujemy.
Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną Eucharystią, która napełniła serca wdzięcznością. Słowa niedzielnej Ewangelii nauczyły nas również tego, że miłość to tak naprawdę służba, uniżenie i pokora. Jest to oddanie się drugiej osobie w bezinteresownym geście i jednocześnie akt uwielbienia Chrystusa, który każdego dnia nas podnosi, aby ostatecznie wywyższyć w swojej chwale i dać życie wieczne.