Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu Na Słowo,
które odbędzie się już 23.02.2019 r. w Hali Orbita, przy ul. Wejherowskiej
34. 

Organizatorów grup prosimy o potwierdzenie udziału oraz liczby uczestników do 15.02.2019 r.  
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie dokonanie opłaty za udział w wydarzeniu w wysokości 10 zł od osoby (koszt posiłku oraz materiały dla uczestników).

Opłaty można dokonać przelewem na konto.

Dane fundacji: Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”
adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław
Numer konta: PL 81 1600 1156 1841 2596 5000 0002
Tytuł przelewu: Na Słowo, parafia/wspólnota, miejscowość

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na nasz adres mailowy w formie skanu, zdjęcia lub pdf-u.

Wpłaty można także dokonać osobiście – 11 i 12 lutego w biurze Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży ul. Katedralna 4, Wrocław w godz. 19:00 -21:00


PLAN SPOTKANIA
9:00 rejestracja
Prosimy o punktualność i przybycie o wyznaczonej godzinie. 
Po 10:00 ze względów organizacyjnych nie będzie możliwe przyjmowanie grup.

10:00 oficjalne rozpoczęcie, integracja, konferencja ks. Mirosława Malińskiego,
12:30  posiłek
13:40 ks. Jakub Bartczak, spotkanie w grupach dzielenia, adoracja, spowiedź, msza święta
18:00 zakończenie

INFORMACJE DLA LIDERA GRUPY

 • Spotkanie rozpocznie się o godz.: 9:00 – ważny jest udział w całym wydarzeniu. Po godzinie 10.00 nie będzie możliwości dołączenia do wydarzenia.
 • Do 20 lutego lider grupy otrzyma e-mail z  informacją, na którą godzinę grupa powinna zgłosić się do rejestracji.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy, aby nie planować postoju autobusów na parkingu przy Hali Orbita w czasie trwania wydarzenia. Zachęcamy do korzystania z innych parkingów miejskich np. przy Stadionie Al. Śląska 1.
 • Opiekunów grup prosimy, aby grupy nie opuszczały autobusów do momentu pojawienia się przy pojeździe wolontariuszy porządkowych, którzy wskażą drogę do właściwego punktu rejestracji.
 • Opiekunów grup prosimy o pomoc w zachowaniu porządku podczas spotkania.
 • Księży prosimy o pomoc w spowiedzi w wyznaczonych do tego strefach szczególnie w godz. 15:30 – 16:30.
 • W trakcie spotkania zapewniamy obiad. Proszę przekazać uczestnikom, aby zabrali ze sobą kanapki i napoje w odpowiedniej ilości. W czasie spotkania nie będzie możliwości opuszczenia Hali w celu zakupów.

 

REGULAMIN SPOTKANIA

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wydarzeniu Na Słowo 23.02.2019 r. w Hali Orbita, ul. Wejherowska 34.
 2. Spotkanie trwa w godz. 09:00 – 18:00.
 3. Opiekunowie grup wraz z uczestnikami pozostają na terenie Hali przez cały czas trwania spotkania.
 4. W czasie wydarzenia uczestnicy pozostają na terenie Hali Orbita. Nie ma możliwości opuszczania obiektu poza uzasadnionymi przypadkami.
 5. Na Halę można wnosić: termosy, butelki plastikowe, napoje w kartonikach, koce, karimaty.
 6. Od momentu wejścia na teren Hali, wszystkie osoby zobowiązane są:
  – przestrzegać planu dnia;
  – słuchać i stosować się do wszystkich poleceń Organizatora oraz wolontariuszy dotyczących organizacji spotkania,
  – poruszać się na Hali w wyznaczonych ścieżkach.
 7. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych oraz postępować w taki sposób, by nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w spotkaniu.
 8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w spotkaniu podlegają opiece Lidera grupy lub opiekuna, z którym przyjechały na spotkanie.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Hali bez opieki.

 

Zapraszamy do modlitwy w intencji dobrego przeżywania wydarzenia i jego owoców w codziennym życiu.

Bieżące informacje są zamieszczane w wydarzeniu na Facebooku’
 https://www.facebook.com/events/2278560682214756/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: naslowo@archidiecezja.wroc.pl