Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym

Słowo Boże od samego początku szuka człowieka w którym stanie się Ciałem. Czyli w którym poprzez swoje życiowe wybory, podejmowane decyzje, czyny, sprawi, że to Słowo będzie widoczne.

To jest metoda działania Pana Boga. Kiedy zsyła swojego Syna, aby stał się człowiekiem robi to dla tego, bo jego serce należy do biednych, słabych ludzi. Bo Jego serce należy do nas. Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie sami wyrwać się ze swoich grzechów

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Słowo Boże jest mocą, zdolnym wydobyć nas z wszelkiego leku, ciemności, grzechu. Jest mocą zdolną nas przemienić, przemienić nasze serce.

Ewangelia poucza, że w oczach Bożych wielki jest ten kto służy drugiemu. Maryja stanowi tutaj ideał, wykazując gotowość do pełnienia woli Bożej. Bez pytania o to co z tego będę miała. Maryja całkowicie zapomina o sobie.

Czy jesteście gotowi otworzyć się na to Słowo Boga? Czy chcecie tym Słowem żyć?

Razem z Maryją odpowiadam „Tak, Oto Ja!”