Ze względu na zamknięcie szkół i brak zgłoszeń, pielgrzymka maturzystów zostaje odwołana.
Po ustaleniu nowego terminu powiadomimy o miejscu, dacie i formie wspólnej modlitwy za maturzystów.