Zapraszamy do spotkania – Noc Nikodema – on-line

Będziemy rozważać siódme błogosławieństwo: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…”.
Pomoże nam w tym ks. Mariusz Rosik, nasz wrocławski biblista 

19:00 – spotkanie w podanym przez nas “miejscu”
(po zgłoszeniu udziału podamy link)

19:30 – konferencja + osobiste spotkanie ze słowem
21:30 – dzielenie
22:30 – godzina czytań
8:00 – jutrznia

Możesz uczestniczyć w części lub całości spotkania.
Masz pytanie lub chcesz dołączyć do spotkania
napisz do nas 

Wydarzenie na fb