Duchowa droga do Niedzieli Palmowej “Oto Ja…”

  • Modlitwa w intencji uczestników i dobrych owoców spotkania (osobista + odmawiany przez wszystkich tekst).
  • Wspólne i indywidualne rozważanie Słowa Bożego (do pobrania).
    W drodze do Niedzieli Młodych czytamy fragmenty Ewangelii św. Jana. Zachęcamy do osobistego spotkania ze Słowem za pomocą lectio divina. Chcemy w ten sposób przygotowywać się duchowo do spotkania młodzieży naszej diecezji, adoracji Krzyża, którą będziemy w czasie wydarzenia przeżywać i liturgii Wielkiego Piątku.
  • W każdy piątek na naszej stronie na Facebooku udostępniamy fragment Ewangelii św. Jana, który będzie rozważany w czasie Niedzieli Młodych; tekst Ewangelii opatrzony jest komentarzem duchowym
  • Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, zatem zachęcamy do odprawiania nabożeństw okresowych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (do pobrania)
  • “Spotkania ze Słowem” – każdy drugi poniedziałek miesiąca: msza święta 18:00, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, refleksja biblijna, dzielenie się Słowem, 19:00 – CDAW, ul. Katedralna 4, s. 5.
  • “Noc Nikodema – Spotkanie z Przyjacielem” – każdy drugi piątek miesiąca: 19:00 kolacja, integracja, konferencja, dzielenie się, adoracja, msza święta (możliwość całonocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem).
  • W każdą środę Wielkiego Postu staramy się zapoznać z rozważaniami papieża Franciszka z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie, przybliżając jednocześnie osobę jaką była Maryja (zob. Tak, Oto Ja!)

Modlitwa
Panie Jezu, Przedwieczne Słowo Ojca,
zawierzamy Ci wszystkich młodych ludzi
oraz wszystkich, którzy podejmują się dzieła ich wsparcia
i prowadzenia do życia w Prawdzie i Miłości.

Prosimy Cię, wlej w nasze serca 
pragnienie słuchania Twego Słowa, 
przyjmowania Go i wprowadzania w czyn z odwagą.
Niech Ewangelia będzie dla nas źródłem radości i mocy.
Przemieniaj nas przez nią tak, 
abyśmy w spotkaniu z drugim człowiekiem,
byli zawsze gotowi do pomocy i służby.

Poślij nam swojego Ducha,
aby oświecał nasze wybory i uzdalniał nas,
do życia Twoim Słowem.

Niech Maryja – Służebnica Słowa,
nauczy nas 
uważnego i ufnego wsłuchiwania się w głos Ojca
i prowadzi do prawdziwego spotkania z Tobą.
Amen.

o wydarzeniu
wolontariat
Tak, Oto Ja!
do pobrania