Dane Fundacji:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”.
ul. Katedralna 4

50-328 Wrocław

NIP: 8982214088

REGON: 362550415
KRS: 0000575737

Numery rachunków:

 • darowizny na cele statutowe –  Rachunek bieżący: PL 11 1600 1156 1841 2596 5000 0001
 • wpłaty: udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację– Rachunek pomocniczy: PL 81 1600 1156 1841 2596 5000 0002

Fundacja ma za zadanie:

 1. Wspieranie idei Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) .
 2. Organizacja obchodów diecezjalnych ŚDM.
 3. Wspieranie działań i funkcjonowania duszpasterstwa młodzieży na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.
 4. Działania na rzecz młodzieży w celu formacji ludzkiej i duchowej, intelektualnej, społecznej i kulturalnej.
 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób młodych, patologii oraz uzależnieniom
 6. Działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o młodzieży, Światowych Dniach
 7. Młodzieży, katolickiej nauki społecznej.
 8. Mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego i postaw patriotycznych.
 9. Mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez wolontariat.
 10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym wymiany młodzieży w kraju i zagranicą.
 11. Organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji.