Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym” od roku 2019 r.  jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Możesz zrobić odpis 1,5% podatku podając nr KRS Fundacji 0000575737
 1,5 procent