Fundacja ma za zadanie:LOGO_FMM_podstawowe_raster_150x118px

  1. Wspieranie idei Światowych Dni Młodzieży (ŚDM).
  2. Organizacja obchodów diecezjalnych ŚDM.
  3. Wspieranie działań i funkcjonowania duszpasterstwa młodzieży na terenie Archidiecezji Wrocławskiej.
  4. Działania na rzecz młodzieży w celu formacji ludzkiej i duchowej, intelektualnej, społecznej i kulturalnej.
  5. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób młodych, patologii oraz uzależnieniom.
  6. Działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży i katolickiej nauce społecznej.
  7. Mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego i postaw patriotycznych.
  8. Mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez wolontariat.
  9. Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym wymiany młodzieży w kraju i zagranicą.
  10. Organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji.