Czyli Młodzi w Kościele i o Kościele.

Każdy głos w Kościele jest ważny. Chcemy, aby również młodzież miała szansę na spotkanie, podzielenie się i wymianę doświadczeń związanych z ich lokalną wspólnotą, wiarą, Kościołem. Wszystko to odbywa się poprzez rozważanie Słowa Bożego, wspólną modlitwę, różne warsztaty, luźne rozmowy przy posiłku, które często są początkiem interesujących dyskusji.

Uczestnicy mają także możliwość zaangażowania się w inicjatywy ogólnodiecezjalne takie jak Niedziela Młodych i podarowania czegoś od siebie rówieśnikom. Parlament Młodych to również szansa na lepsze poznanie i budowanie jedności między różnymi wspólnotami młodzieżowymi Archidiecezji Wrocławskiej.