Wakacja w Taizé

Do Taizé jedziemy doświadczać radości i piękna. Radości modlitwy, bycia z Panem Bogiem, bycia ze sobą i z setkami młodych ludzi z całego świata. W tym czasie chcemy też przygotować się do Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu.

Spotkania organizacyjne i modlitwa ze śpiewami z Taizé:  20.05.2019; 17.06.2019, godz. 19:00, kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4.

Wiek uczestników:
młodzież szkolna, studenci, młodzi pracujący od 17 roku życia
(uczestnicy: 15-16 lat mogą jechać z opiekunem; w razie potrzeby Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zapewnia opiekuna).

Propozycja wyjazdu dla młodzieży archidiecezji wrocławskiej (mieszkającej, uczącej się na terenie archidiecezji).
Dwa terminy wyjazdu:
1) Wyjazd: 6.07 (wieczór) Powrót: 15.07. (po południu)
2) Wyjazd: 3.08 (wieczór) Powrót: 12.08. (po południu)
Koszt (przejazd + ubezpieczenie na czas przejazdu):
– max 420 zł

Udział w kosztach spotkania [płatne na miejscu]:
– młodzi do 29 roku życia: od 49 do 70 euro (zgodnie z własnymi możliwościami)
– dorośli od 30 roku życia:
* z własnym namiotem: od 98 do 140 euro,
* korzystający z zakwaterowania przygotowanego w Taizé:
od 126 do 175 euro.
Rezerwacja miejsca w autobusie po wpłacie zaliczki w wysokości 100 zł.

Dopłaty należy dokonać do 17 czerwca 2019 r.
W razie rezygnacji z przejazdu lub braku dopłaty po 24 czerwca następuje utrata zaliczki, rezygnacja z wyjazdu po 1 lipca skutkuje utratą całej wpłaconej kwoty.

Wpłat można dokonywać w każdy poniedziałek od 18 marca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. od godz. 19:00 do 20:00,
CDAW, ul. Katedralna 4, s. 6.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców na udział osoby poniżej 18 roku życia w Spotkaniu Młodych w Taizé