Działania Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży
wspierane są przez Fundację na Rzecz Rozwoju Młodzieży „Młodzi Młodym”.
Od roku 2019 r.  Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Możesz zrobić odpis 1% podatku podając nr KRS Fundacji 0000575737

 zobacz więcej