W drogę z Maryją
Spotkanie młodych diecezji wrocławskiej
Biały Kościół – Nowolesie – Henryków

Trzy szlaki, jedna trasa, jeden cel – spotkanie w drodze 🙂.
19.06. 2021
zapraszamy młodych naszej diecezji na wyprawę do Henrykowa.
Wydarzenie jest m.in. jednym z etapów duchowych przygotowań do ŚDM w Lizbonie oraz okazją do spotkania po czasie pandemicznego odosobnienia. 
Młodzi samodzielnie lub pod opieką dorosłych pokonują zaproponowaną przez nas trasę między Białym Kościołem a Henrykowem (w trakcie zatrzymują się na odpoczynek, integrację i duchowe przygotowanie do dalszej trasy w Nowolesiu przy “Bramie – Rybie)

  1. formularz zapisów
  2. opis proponowanej przez nas trasy

_______________

Sobota 19.06. 2021
Hasło:
Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1, 39)

Program
9:30 – Biały Kościół, ul. Nad stawami – zawiązanie wspólnoty, wyruszenie w drogę
11:00 – Nowolesie, sanktuarium MB Różańcowej – odpoczynek, integracja, duchowe przygotowanie do dalszej drogi
12:00/12:30 – Anioł Pański przy “Bramie – Rybie; przejście z Nowolesia do Henrykowa
15:00/15:30  – Henryków – kościół Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela – msza święta

Co zabrać:
– jedzenie i picie na czas wędrówki i postojów,
– odpowiednie obuwie i ubranie,
– różaniec,
– fragment: Łk 1, 39 – 45,
– pisaki

*spotkanie odbędzie z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych
** osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spotkaniu pod opieką dorosłych