Świadectwa z wyjazdu do Taizé – wakacje 2019  

Informacje na stronie braci o przygotowaniach do ESM we Wrocławiu