Taizé to mała wioska na południu Francji. I nazwa ekumenicznej wspólnoty braci, którzy tam mieszkają. Każdego lata odwiedzają ją tysiące młodych ludzi z całego świata. Jan Paweł II mówił: …do Taizé przybywa się jak do źródła. Wędrowiec zatrzymuje się, zaspakaja pragnienie i rusza w dalszą drogę. Wiecie, że bracia nie chcą was zatrzymać. Chcą w modlitwie i ciszy pozwolić wam pić wodę żywą obiecaną przez Chrystusa, poznać Jego radość, Jego obecność, odpowiedzieć na Jego wezwanie, byście mogli później wyruszyć i świadczyć o Jego miłości, służąc braciom w waszych parafiach, w waszych miastach i wioskach, w szkołach, na uczelniach i we wszystkich miejscach pracy. (…)

Z tych samych powodów chcemy spędzić letni tydzień rekolekcji w samej wiosce.
Będziemy tam od 6 do 15 lipca 2019. Szczegóły i zapisy.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH

Europejskie Spotkanie Młodych to wydarzenie, które na przełomie roku gromadzi w jednym z europejskich miast tysiące młodych ludzi między 17 a 35 rokiem życia.
W tym roku odbędzie się we Wrocławiu, od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020.

Już dzisiaj modlimy się o dobre owoce kolejnego Europejskiego Spotkania Młodych.

Relacja Radio Rodzina z spotkania młodych w Bazylei – POSŁUCHAJ

A tak było we Lwowie.

W Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży przygotowujemy się do spotkania w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.

Program:
18:00 – msza święta
19:00 – modlitwa ze śpiewami z Taizé o pokój na świecie
19:45 – spotkanie przygotowujące do wyjazdu do Taizé w czasie wakacji