Posłanie na ŚDM Kraków 2016
Św. Jakuba, Apostoła – święto

PATRON DNIA: Św. Jadwiga Śląska
Św. Jadwiga Śląska, a właściwie księżna Jadwiga z Andechs-Meran urodziła się między 1174 a 1178 rokiem w Bawarii. Spowinowacona była z władcami Niemiec, Austrii, Czech, Węgier i Francji ( jej siostra Gertruda, żona króla Węgier Andrzeja II, była matką św. Elżbiety Węgierskiej). Jadwiga odebrała znakomite wykształcenie w klasztorze panien benedyktynek w Kitzingen. W młodym wieku została żoną księcia Henryka I Brodatego z rodu śląskich Piastów. Oboje prowadzili pobożne życie i dbali o rozwój Kościoła.

Księżna Jadwiga była fundatorką wielu kościołów i klasztorów, w tym klasztoru cysterek w Trzebnicy (który w dużej mierze zbudowali więźniowie- Jadwiga doszła do wniosku, że praca przy budowie okaże się pożyteczniejsza niż bezczynne gnicie w lochu). Angażowała się niezwykle w pomoc chorym i ubogim. Zakładała szpitale i hospicja między innymi szpital dla trędowatych kobiet w Środzie czy szpital św. Ducha we Wrocławiu.

Choć była pokorną chrześcijanką, kiedy na czymś jej zależało, umiała znaleźć sposób, aby postawić na swoim. Jedna z historii głosi, że w imię pokory i skromności oraz aby nie odróżniać się od większości swego ludu Jadwiga chodziła boso. Irytowało to bardzo jej męża, który wymógł na spowiedniku, by ten nakazał jej noszenie obuwia. Duchowny podarował Jadwidze parę butów prosząc, aby je zawsze nosiła. Księżna posłusznie spełniła życzenie nosząc wszędzie ze sobą buty… zawieszone na sznurku.

Księżna Jadwiga przyjmowała z pokorą i poddaniem woli Bożej straty bliskich sobie osób i wszelkie życiowe przeciwności. Urodziła siedmioro dzieci, z których przeżyło troje.

Po 19-stu latach małżeństwa Jadwiga wraz z mężem złożyła śluby czystości. Odtąd najczęściej przebywała w klasztorze w Trzebnicy, gdzie przełożoną była jej córka Gertruda. Tam też zmarła 15 października 1243r.

W 1267 roku, a więc niespełna ćwierć wieku od jej śmierci, papież Klemens XIV ogłosił ją świętą. Odtąd czczona była jako patronka Polski i całego historycznego Śląska. W 1680 roku, dzięki staraniom króla Jana III Sobieskiego, jej kult rozciągnięto na cały Kościół.

Święta Jadwiga uznawana jest również za patronkę pokoju, a zwłaszcza polsko-niemieckiego pojednania. Podczas pobytu we Wrocławiu Papież Jan Paweł II mówił o niej: „W dziejach Europy stoi święta Jadwiga Śląska jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wieków historii, która była trudna i bolesna. Św. Jadwiga wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania…”.

16 października 1978r. w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi patronki Dolnego Śląska Karol Wojtyła został wybrany następcą św. Piotra i biskupem Rzymu. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał później, że data ta nie była przypadkowa. W liście do kardynała Gulbinowicza pisał: „Jestem głęboko przekonany, że w tamtym pamiętnym dniu św. Jadwiga stała się również Patronką wyboru pierwszego w dziejach Polaka na stolice św. Piotra”.

W październiku każdego roku do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy pielgrzymuje pieszo tysiące wiernych Archidiecezji Wrocławskiej (ok. 10 000 pątników). W poniedziałek 25 lipca 2016r. wszyscy udamy się razem do Sanktuarium w Trzebnicy skąd zostaniemy posłani do Krakowa na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.